MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

1.1 SATICI 

1.1 SATICI

 

Ticari Ünvan: Gul Ovet Jardinerie Çiçekçilik (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır) 

Adres:Esentepe Mahallesi Talat Paşa Caddesi No:5/1 Şişli, Levent -İstanbul 

Telefon: (544)4401206

E-posta Adresi:info@jardinerie.com.tr

Mersis Numarası:3224006940000011

 

İle aşağıda bilgileri yer alan Alıcı’yla imzalanmıştır. 

1.2 ALICI 

Adı Soyadı: (Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır) 

Adresi: 

Telefon: 

E-posta Adresi: 

2.MADDE – SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı ‘ya ait www.jardinerie.com.tr İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

3.MADDE – SÖZLEŞMENİN KURULMASI 

3.1- Alıcı Sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Alıcı, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğunu ve tüm şartları kendi özgür iradesi ile kabul ettiğini kabul ve beyan eder. 

3.2- Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin gerek 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği’ne göre haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını ve menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık teşkil etmediğini kabul ve beyan eder. 

5.3. Alıcı’nın kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı an, sözleşmenin kurulduğu andır. 

4.MADDE – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ 

Sözleşme konusu malın/ürünün/hizmetin türü, modeli, miktarı, ödeme şekli, adedi ve satış bedeli aşağıda belirtildiği şekildedir; 

Sözleşme Tarihi: 

Ürünün Teslim Tarihi: 

Sözleşme Konusu Ürünün Toplam Fiyatı (Tüm Vergiler Dahil): [….] TL 

Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi 

Miktarı: 

Model: 

5.MADDE – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TESLİMAT BİLGİSİ 

Çiçek ürünleri, sipariş sırasında seçilen tarih ve (varsa) saatte veya saat aralığı içerisinde teslim edilecektir. 

6.MADDE- SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1- Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, hasarsız ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edileceği kabul ve taahhüt etmektedir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme ‘den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. 

6.2- Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ün süresi içinde teslim edilememesi durumunu mümkün olan en kısa sürede Alıcı'ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı’nın 1- siparişin iptal edilmesi, 2- Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesi, 3- teslimat sürecinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi seçeneklerinden birini seçerek, Satıcıdan talep etme hakkı doğacaktır. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı bir gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 

6.3- Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. 

6.4- Satıcı, Alıcı ödeme işlemi yaptıktan sonra Ürün’e ilişkin başta fiyat bilgisi olmak üzere temel bilgilerin yer aldığı bir onay e-maili ile önceden Alıcı tarafından onaylanan işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu ’nu Alıcı’ya iletecektir. Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi sonraki süreçte de Alıcı’nın İnternet Sitesi’ndeki Üye Hesabı üzerinden her daim erişilebilir olacaktır (Sürekli erişim imkânı, Alıcı’nın üyeliğinin bulunması durumuna özgüdür). 

6.5- Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, Alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar. 

6.6- Satıcının internet sitesinde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın internet sitesinde yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir. 

6.7- Alıcı’nın satın aldığı Ürünleri kanuni yahut sözleşmesel sebeplerle iade etmesi halinde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşulları iade tarihi itibariyle geçerli olmayabilecektir. Bu halde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve anılan miktar Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir 

6.8- Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.9- Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımından veya 

yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından Satıcı sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı, Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 

7. MADDE- ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

7.1- Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder. 

7.2- Alıcı, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın Sözleşme’nin kurulmasından evvel, siparişi verilen Ürün/Ürünlere ait temel özellikleri, Ürünler’ in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.3- Sözleşme konusu her bir Ürün, Yönetmelik ile belirlenen 30(otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşmeyi feshedebilir. İnternet Sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünler’ in, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir. 

7.4- Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 

7.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olduğu herhangi bir sorumluluğu olmadığı Alıcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir. 

Ayrıca Satıcı, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir. 

7.6- Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden veyahut kuryeden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. 

7.7- Alıcı’nın Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir. 

7.8- Alıcı tarafından ürün siparişine ek olarak video, ses kaydı, resim gönderme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, Satıcının Alıcı tarafından gönderilmek istenen video, ses kaydı, resim ve her türlü görüntüye ilişkin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı tarafından gönderilmek istenen video, görüntü, resim, ses kaydının 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat kapsamında suç, hakaret, kişilik hakkının ihlali, müstehcenlik, tehdit ve benzeri her türlü olumsuz içerik ihtiva ettiği şüphesi halinde Satıcının işbu video, görüntü, 

resim, ses kaydını göndermeme, iptal etme hakkı saklıdır. Alıcı, her hal ve şart altında, göndermek istediği video, görüntü, ses kaydı gibi her türlü içerikten bizzat sorumlu olduğunu, Satıcının hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Satıcının herhangi bir hukuki veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalması halinde derhal kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.MADDE- CAYMA HAKKI 

Alıcı mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren bir gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının bir gün dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından bir gün süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden bir gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları Alıcıya iade edilir ve 10 günlük süre içinde mal/hizmeti alıcı iade etmekle mükelleftir. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır. 

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca 

tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur. Bu nedenle internet sitesinde satışa sunulan ürünlerin kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanması ve gerçek çiçeklerin çabuk bozulma tehlikesi olması nedeniyle, Alıcı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre cayma hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.MADDE- GİZLİLİK HÜKÜMLERİ 

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcı ‘ya bildirdiği ve elde edilen tüm bilgileri, her tür veriyi, gizli bilgi şeklinde telakki edecek ve sözlü, yazılı yahut başka şekilde Satıcı tarafından 3. kişilere ifşa etmeyecek ve açıklamayacaktır. 

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Buna ilişkin Alıcı’nın kişisel verileriyle ilgili izlenecek yol www.jardinerie.com.tr internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında ve Müşteri Aydınlatma Metninde yer almaktadır. 

Bu politikalara göre de Alıcı’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi kişiler verileri yalnızca Satıcı tarafından standart ürün teslim ve buna bağlı bilgilendirme prosedürleri için işlenmektedir. Alıcı’nın ancak açık rızası olduğu 

takdirde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Alıcıya aktarılır. 

Gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin devamı süresince ve sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte olacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması halinde iş bu sözleşmenin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar, bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

10.MADDE- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

İnternet Sitesi’nde yer alan Müşteri Aydınlatma Metni ile de detaylı bir biçimde açıklanmış olduğu üzere KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyadı, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, ev/işyeri/cep telefon numaraları, ev adresi, iş adresi, teslimat yapılacak kişinin ad, soyad ev/işyeri/cep telefon numaraları, ev adresi, iş adresi, mali veriler, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, talep/şikayet yönetimi bilgisi, itibar yönetimi bilgisi vb. bilgiler; sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde siparişler, Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı, Satıcının iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından Kişisel Verilen Saklanması Ve İmhası Politikasında belirtilen sürelerce kaydedilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir. 

11. MADDE DELİL ANLAŞMASI İLE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 

Sözleşme ‘den veya hizmetin ifasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturabileceğini taraflar kabul ve taahhüt ederler. 

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri’nin münhasıran Yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. 

12. MADDE YÜRÜRLÜK 

İşbu Sözleşme, öncesinde Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilen Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmektedir. 

Bunlar dışında soruların varsa bizimle iletişime geçebilirsin 

Soru ve önerileriniz için 05444401206 numaralı telefondan yahut info@jardinerie.com.tr adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.