ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

1.KONU 

İşbu Ön Bilgilendirme Forumu’nun konusu, Satıcı ile Alıcı arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1’a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Forumu’nda yer almaktadır. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi GÜL ÖVET JARDİNERİE ÇİÇEKÇİLİK Tarafından kayıt altına alınmakta olup, Alıcı dilediği zaman www.jardinerie.com.tr yer alan ön bilgilendirme formu Sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir. 

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan: Gul Ovet Jardinerie Çiçekçilik (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır) 

Adres: Esentepe Mahallesi Talat Paşa Caddesi No:5/1 Şişli Levent-İstanbul 

Telefon:(544) 440 12 06

E-posta Adresi: info@jardinerie.com.tr

Mersis Numarası: 3224006940000011

 

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER 

Adı Soyadı: (Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır) 

Adresi: 

Telefon: 

E-posta Adresi: 

3. ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ 

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. 

Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek ve Hediye Gönderimi 

Sipariş Numarası: 

Ürün Adı: 

Miktarı: 

Satış Fiyatı (Vergiler Dahil): 

Sipariş bedelinin ödenme şekli: Kredi Kartı veya Banka Kartı 

Teslimat Şekli: Servis 

Teslim masraflarının tutarı :0,00 TL 

4. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ZAMANI 

Yukarıda detaylarına yer verilen Ürün, Satıcı tarafından Alıcı’nın belirttiği adrese ve internet sitesi üzerinden sipariş verirken belirttiği saat aralığında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hükümler doğrultusunda teslimat masrafları Satıcı ’ya ait olmak üzere gönderilecektir. 

Mal/hizmetin teslimi Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Alıcı böylesi bir teslimatın da Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne uygun ve Şirket’in yükümlülüklerini ihlal etmeyen bir teslimat şekli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun Alıcı tarafından online olarak onaylanmış olması ve mal/hizmet bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, sms ve e-mail yoluyla Alıcı’ya iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır. 

5. GENEL HÜKÜMLER 

5.1-Alıcı işbu Ön bilgilendirme Form ile Yönetmelik uyarınca belirlenen hususlarda Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin unsurların kendisine iletilmiş olduğunu ve bu hususları okuyup bilgi sahibi olmuş olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2- Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, hasarsız ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak yukarıda belirtilen tarihte teslim edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme 

‘den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. 

5.3- Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe taşınmadan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve ürünü getiren kişiye tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcının herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. 

5.4- Alıcı’nın Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedelinin tamamen Satıcıya ödenmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak ilgili Alıcı ile olan sözleşmelerini iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeme hakkını saklı tutar. 

5.5- Satıcı mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini talep etme hakkına veya mücbir sebep oluşturan halin sona ermesini bekleme hakkına sahiptir. 

5.6- Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 1gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade etmek sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 3 iş günüs içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın ilgili bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen ilgili banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde sorumluluğu olamayacağını şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder. 

5.7- Satıcı, siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, 

gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir. 

5.8- Satıcının internet sitesinde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın internet sitesinde yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir. 

Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımından veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından Satıcı sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı, Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 

6.CAYMA HAKKI 

Alıcı mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren bir gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının bir gün dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından bir gün süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden bir gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları Alıcıya iade edilir ve 1 gün süre içinde mal/hizmeti alıcı iade 

etmekle mükelleftir. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır. 

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur. Bu nedenle internet sitesinde satışa sunulan ürünlerin kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanması ve gerçek çiçeklerin çabuk bozulma tehlikesi olması nedeniyle, Alıcı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre cayma hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.MADDE- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

İnternet Sitesi’nde yer alan Müşteri Aydınlatma Metni ile de detaylı bir biçimde açıklanmış olduğu üzere KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyadı, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, ev/işyeri/cep telefon numaraları, ev adresi, iş adresi, teslimat yapılacak kişinin ad, soyad ev/işyeri/cep telefon numaraları, ev adresi, iş adresi, mali veriler, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, talep/şikayet yönetimi bilgisi, itibar yönetimi bilgisi vb. bilgiler; sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde siparişler, Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı, Satıcının 

iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından Kişisel Verilen Saklanması Ve İmhası Politikasında belirtilen sürelerce kaydedilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir. 

8.YETKİLİ MAHKEME 

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri’nin münhasıran Yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.